Spisak imena koja počinju sa: 'Đ'

U knjigu imena zapisana su slijedeća imena koja počinju sa 'Đ':
Đan(2), Đana(70), Đani(32), Đejla(2), Đejlan(0), Đejlana(2), Đejna(11), Đelil(0), Đelila(0), Đeloš(1), Đemal(3), Đemala(0), Đemil(2), Đemila(32), Đemka(2), Đemo(0), Đenadija(1), Đenadije(0), Đenan(2), Đenana(15), Đenet(0), Đeneta(0), Đeni(1), Đenis(1), Đenisije(0), Đenita(3), Đenka(1), Đerasim(0), Đeva(0), Đevad(1), Đevada(0), Đikica(0), Đina(40), Đino(0), Điva(0), Đivo(0), Đoka(1), Đoko(0), Đole(1), Đorđe(227), Đorđija(1), Đorđije(2), Đorđo(7), Đuka(1), Đula(62), Đulafera(0), Đulaga(23), Đulba(0), Đulbe(0), Đulbeg(0), Đulbehara(1), Đule(0), Đulejla(0), Đulesma(4), Đulfatma(0), Đulica(0), Đulija(20), Đulijana(6), Đulinka(0), Đulizar(0), Đulizara(4), Đulka(7), Đulsa(5), Đulsuma(3), Đulzulejha(1), Đuma(1), Đumiša(0), Đura(9), Đurađ(35), Đurica(4), Đuro(49), Đurđa(118), Đurđe(1), Đurđevka(4), Đurđevko(1), Đurđica(90), Đurđija(21), Đurđina(88), Đuzel(0), Đuzela(0) i Đuzida(6).

Ukupan broj imena koja ovako počinju je 81, dok je ukupan broj glasova 1027.

Kliknite na ime pročitajte njegoveo značenje i porijeklo. Dajte glas imenu lajkanjem putem facebook-a i omogućite imenu da bude među top imenima na početnoj strani knjige imena.