Spisak muških imena koja počinju sa: 'Đ'

U knjigu imena zapisana su slijedeća muška imena koja počinju sa 'Đ':
Đan(2), Đani(32), Đehvo(0), Đejlan(0), Đelil(0), Đeloš(1), Đemal(3), Đemil(2), Đemo(0), Đenadije(0), Đenan(2), Đenet(0), Đenis(1), Đenisije(0), Đerasim(0), Đevad(1), Đikica(0), Đino(0), Đivo(0), Đoka(2), Đoko(0), Đole(1), Đorđe(226), Đorđije(3), Đorđo(7), Đuka(1), Đulaga(23), Đulbeg(0), Đule(0), Đulizar(0), Đumiša(0), Đura(9), Đurađ(35), Đurica(4), Đuro(49), Đurđe(1), Đurđevko(1) i Đuzel(0).

Ukupan broj muških imena koja ovako počinju je 38, dok je ukupan broj glasova 406.

Kliknite na ime pročitajte njegoveo značenje i porijeklo. Dajte glas imenu lajkanjem putem facebook-a i omogućite imenu da bude među top imenima na početnoj strani knjige imena.