Pozicija imena u protekla 24 sata

Pozicija Pol Ime Broj glasova u protekla 24 sata
1. Žensko ime Rasema
1
2. Žensko ime Leyna
1
3. Muško ime Eman
1
4. Muško ime Tristan
1
5. Muško ime Halil
1
6. Muško ime Senad
1
7. Muško ime Durmiš
1
8. Muško ime Aldin
1
9. Žensko ime Nikoleta
1
10. Žensko ime Hristina
1
11. Žensko ime Mensura
0
12. Muško ime Sabahudin
0
13. Žensko ime Sabahudina
0
14. Muško ime Sabaedin
0
15. Žensko ime Sabaedina
0
16. Muško ime Sabedin
0
17. Žensko ime Sabedina
0
18. Muško ime Airo
0
19. Žensko ime Aira
0
20. Žensko ime Ljiljana
0
21. Muško ime Ljiljan
0
22. Žensko ime Adiba
0
23. Muško ime Adib
0
24. Muško ime Franjo
0
25. Muško ime Franja
0
~ Slijedeća ~