Pozicija imena u protekla 24 sata

Pozicija Pol Ime Broj glasova u protekla 24 sata
1. Žensko ime Najla
1
2. Žensko ime Borka
1
3. Žensko ime Milada
1
4. Žensko ime Elza
1
5. Žensko ime Mima
1
6. Žensko ime Đurđina
1
7. Žensko ime Asa
1
8. Muško ime Nikša
1
9. Muško ime Amir
1
10. Žensko ime Debora
1
11. Žensko ime Maja
1
12. Žensko ime Negoslava
1
13. Muško ime Sajo
1
14. Muško ime Kolja
1
15. Muško ime Sadil
1
16. Muško ime Anton
1
17. Muško ime Vlastimil
0
18. Žensko ime Vlastimila
0
19. Muško ime Vlastislav
0
20. Žensko ime Vlastislava
0
21. Muško ime Vlastimir
0
22. Žensko ime Vlastimira
0
23. Muško imeŽensko ime Vlasta
0
24. Muško ime Šerkan
0
25. Žensko ime Šerin
0
~ Slijedeća ~