Pozicija imena u protekla 2 dana

Pozicija Pol Ime Broj glasova u protekla 2 dana
1. Žensko ime Rasema
1
2. Žensko ime Leyna
1
3. Muško ime Eman
1
4. Muško ime Tristan
1
5. Muško ime Halil
1
6. Muško ime Senad
1
7. Muško ime Durmiš
1
8. Muško ime Aldin
1
9. Žensko ime Nikoleta
1
10. Žensko ime Hristina
1
11. Žensko ime Pandora
1
12. Muško ime Nedim
1
13. Muško ime Fikret
1
14. Muško ime Mubin
1
15. Žensko ime Layla
1
16. Muško ime Marcel
1
17. Muško ime Mensur
1
18. Žensko ime Mensura
0
19. Muško ime Sabahudin
0
20. Žensko ime Sabahudina
0
21. Muško ime Sabaedin
0
22. Žensko ime Sabaedina
0
23. Muško ime Sabedin
0
24. Žensko ime Sabedina
0
25. Muško ime Airo
0
~ Slijedeća ~