Pozicija imena u proteklih 30 dana

Pozicija Pol Ime Broj glasova u proteklih 30 dana
1. Žensko ime Azra
18
2. Žensko ime Najla
17
3. Žensko ime Lejla
10
4. Muško ime Izet
10
5. Žensko ime Danijela
10
6. Žensko ime Ljiljana
9
7. Žensko ime Jana
8
8. Muško ime Amir
6
9. Žensko ime Lemana
6
10. Žensko ime Elma
6
11. Muško ime Nebojša
6
12. Žensko ime Lamija
5
13. Žensko ime Sara
5
14. Muško ime Mikica
5
15. Žensko ime Erna
4
16. Žensko ime Suzana
4
17. Muško ime Luka
4
18. Muško ime Daris
4
19. Muško ime Rijad
4
20. Muško ime Ajdin
4
21. Žensko ime Ajlin
4
22. Žensko ime Elizabeta
4
23. Muško ime Adian
4
24. Muško ime Tarik
4
25. Muško ime Filip
4
~ Slijedeća ~