Pozicija imena u protaklih 365 dana

Pozicija Pol Ime Broj glasova u protaklih 365 dana
1. Žensko ime Sara
81
2. Žensko ime Amina
81
3. Žensko ime Emina
71
4. Žensko ime Jelena
67
5. Žensko ime Asja
60
6. Žensko ime Mara
58
7. Žensko ime Ivana
56
8. Žensko ime Dolores
53
9. Žensko ime Irena
53
10. Žensko ime Hana
50
11. Žensko ime Senada
48
12. Muško ime Mihajlo
48
13. Žensko ime Marija
46
14. Žensko ime Azra
45
15. Muško ime Adin
45
16. Žensko ime Lejla
45
17. Muško ime Daris
44
18. Muško ime Tarik
44
19. Muško ime Teodor
44
20. Muško ime Edis
44
21. Žensko ime Suzana
43
22. Muško ime Mario
43
23. Žensko ime Nejla
42
24. Žensko ime Merjem
42
25. Žensko ime Adna
41
~ Sledeća ~