Pozicija imena u protaklih 365 dana

Pozicija Pol Ime Broj glasova u protaklih 365 dana
1. Žensko ime Jelena
71
2. Žensko ime Emina
67
3. Žensko ime Amina
62
4. Žensko ime Sara
58
5. Žensko ime Mara
58
6. Žensko ime Asja
56
7. Žensko ime Dolores
52
8. Žensko ime Irena
50
9. Muško ime Mihajlo
49
10. Muško ime Tarik
47
11. Žensko ime Senada
45
12. Žensko ime Nejla
43
13. Žensko ime Alma
43
14. Muško ime Adin
42
15. Žensko ime Nadja
42
16. Žensko ime Mirjana
42
17. Žensko ime Dinka
41
18. Žensko ime Nataša
41
19. Muško ime Faris
40
20. Žensko ime Ivana
39
21. Muško ime Mario
38
22. Muško ime Adian
37
23. Žensko ime Lucija
37
24. Žensko ime Hana
37
25. Muško ime Almin
36
~ Sledeća ~