Pozicija imena u proteklih 7 dana

Pozicija Pol Ime Broj glasova u proteklih 7 dana
1. Žensko ime Subhija
6
2. Muško ime Emrah
4
3. Žensko ime Ratka
3
4. Žensko ime Alma
3
5. Muško ime Amar
2
6. Žensko ime Olivera
2
7. Muško ime Antonino
2
8. Žensko ime Mirjana
2
9. Žensko ime Radmila
2
10. Žensko ime Nervesa
1
11. Muško ime Smail
1
12. Žensko ime Dajana
1
13. Žensko ime Talija
1
14. Muško ime Minel
1
15. Muško ime Pio
1
16. Žensko ime Tajana
1
17. Žensko ime Dalia
1
18. Žensko ime Vesna
1
19. Žensko ime Dorotea
1
20. Muško ime Artur
1
21. Žensko ime Almira
1
22. Žensko ime Evelina
1
23. Muško ime Mirza
1
24. Žensko ime Korina
1
25. Žensko ime Nadina
1
~ Slijedeća ~