Pozicija imena u protaklih 7 dana

Pozicija Pol Ime Broj glasova u protaklih 7 dana
1. Žensko ime Zerina
4
2. Žensko ime Klara
3
3. Muško ime Emre
2
4. Žensko ime Azra
2
5. Muško ime Danijel
2
6. Muško ime Aylin
2
7. Žensko ime Nejla
2
8. Muško ime Džan
2
9. Žensko ime Elma
2
10. Žensko ime Snežana
2
11. Žensko ime Aida
2
12. Žensko ime Ljiljana
2
13. Žensko ime Veronika
2
14. Žensko ime Irma
2
15. Žensko ime Nejra
2
16. Muško ime Denis
2
17. Žensko ime Tea
2
18. Žensko ime Bojana
2
19. Muško ime Oton
1
20. Žensko ime Najda
1
21. Žensko ime Mihaela
1
22. Muško ime Dženis
1
23. Muško ime Max
1
24. Žensko ime Anika
1
25. Muško ime Ajlan
1
~ Sledeća ~