Srpska imena
Knjiga imena

Pogledajte tipična srpska imena kao i imena koja su se udomaćila u kod srba. Pogledajte najljepša srpska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše srpsko ime.

Trenutni broj upisanih srpskih imena u knjizi imena je 4278. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 127112. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših srpskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Ivka(9), Milosav(5), Irena(4), Arta(3), Anamarija(1), Jozefina(1), Vidosava(1), Jelena(0), Jakov(0), Ena(0), Branislava(0), Jasmina(0), Mihajlo(0), Lela(0), Dijana(0), Danijela(0), Donna(0), Branka(0), Barbara(0), Sanja(0), Boško(0), Ankica(0), Anita(0), Anđela(0), Antonija(0), Andrija(0), Ante(0), Ranko(0), Anastasia(0), Marija(0), Darija(0), Katarina(0), Danka(0), Nataša(0), Rade(0), Elena(0), Dejan(0), Helen(0), Helena(0) i Sara(0).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.