Srpska imena
Knjiga imena

Pogledajte tipična srpska imena kao i imena koja su se udomaćila u kod srba. Pogledajte najljepša srpska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše srpsko ime.

Trenutni broj upisanih srpskih imena u knjizi imena je 4198. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 128352. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših srpskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Stojan(2), Olivija(2), Rania(2), Dijana(2), Sarita(2), Dajana(2), Milena(2), Eni(1), Tatjana(1), Kruna(1), Teona(1), Monika(1), Leni(1), Bogoljub(1), Albina(1), Kaim(1), Saša(1), Mladena(1), Jan(1), Bojana(1), Ursula(1), Ricardo(1), Jelica(1), Žarko(1), Saška(1), Snježana(1), Marula(1), Adrian(1), Dejan(1), Sofija(1), Zlatica(1), Tjaša(1), Sanel(1), Danica(1), Raska(1), Jakup(1), Ljubisava(1), Julija(1), Rudi(1) i Mijat(1).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.