Ime Bobi

Muško ime

Bobi je muško ime kojem se prepisuju razna tumačenja, da je izvedeno od imena Boban domaćeg porijekla, porijeklo imena je u korijenu riječi bob (naziv biljke), od imena Robert engleskog porijekla Bobby sastavljena od starovisokonjemačkih riječi hrod, hroud, hroth - slava i beraht - sjajan, slava, neki smatraju da je i od imena Boris glagola boriti se, drugi je morfem -slav (slav-a) čest u slavenskim imenima, zanimljivo je što su ta dva imena skoro istovjetna značenju slava i boriti se pa se uzima to kao definicija navedenog imena.

Ime Bobi

Broj glasova za ime Bobi je 1.

Pogledatje takođe numerologiju imena ili izračunajte ljubavnu podudarnost imena sa nekim drugim imenom pomoću ljubavnog kalkulatora!