Značenje imena
Knjiga imena

Čuvena poslovica kaže: “Velikim ljudima ne treba ništa više od svoga imena!” Svrha ovog sajta jeste da Vam otkrije značenje, numerologiju, porijeklo i tumačenje Vašeg imena ili imena Vama dragih osoba, da Vam olakša odabir imena za Vaše novorođenče uz pomoć kineskog kalendara začeća. Izbor imena za Vaše dijete treba biti zabavno i vođeno srećnim mislima, ali takođe može biti jako mukotrpan, zbunjujuć i nadasve iscrpljujuć poduhvat, zato smo tu mi, da Vam pomognemo u toj avanturi.

Nadamo se da ćete se zabaviti i što-šta novo naučiti listajući stanice ove knjige.

Trenutni prijedlog za ime je:
Kanita
Kanita je žensko ime arapskog porijekla. Značenje imena je: poslušna, pokorna Bogu, koja klanja. Skraćeni oblik ovog imena je Kana. Iz ovog imena izvedeno je ime Kenita.

Trenutni broj upisanih imena u knjizi imena je 10111. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 1268. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Ađul(17), Hajrija(17), Zirafeta(15), Svetozar(14), Elmedina(13), Zoe(11), Safet(10), Daris(10), Mustafa(9), Dragoljub(9), Nadina(9), Naja(9), Rusmir(8), Gana(8), Tahir(8), Alma(7), Adisa(7), Eni(7), Almedin(6), Mia(6), Nervisa(6), Sabil(6), Senahid(6), Elmas(5), Emina(5), Fatih(5), Inas(5), Jadranka(5), Muhamed(5), Murisa(5), Sadin(5), Elvira(4), Ajša(4), Aldin(4), Begzudin(4), Imran(4), Lazar(4), Mahira(4), Mensur(4) i Nuran(4).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.