Značenje imena
Knjiga imena

Čuvena poslovica kaže: “Velikim ljudima ne treba ništa više od svoga imena!” Svrha ovog sajta jeste da Vam otkrije značenje, numerologiju, porijeklo i tumačenje Vašeg imena ili imena Vama dragih osoba, da Vam olakša odabir imena za Vaše novorođenče uz pomoć kineskog kalendara začeća. Izbor imena za Vaše dijete treba biti zabavno i vođeno srećnim mislima, ali takođe može biti jako mukotrpan, zbunjujuć i nadasve iscrpljujuć poduhvat, zato smo tu mi, da Vam pomognemo u toj avanturi.

Nadamo se da ćete se zabaviti i što-šta novo naučiti listajući stanice ove knjige.

Trenutni prijedlog za ime je:
Nevenka
Ime Nevenka je ženski oblik imena Nevenko. Ime je izvedeno od imena Nevena te ima i isto porijeklo od izvedenice glagola venuti, tj ona koja ne vene - vječno mlada. Prema nekim teorijama ime potiče od cvijeta neven.

Trenutni broj upisanih imena u knjizi imena je 10055. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 535. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Senada(16), Atina(14), Katarina(10), Halida(10), Mersida(7), Mirnesa(7), Medina(6), Adisa(4), Abduselam(4), Azra(2), Hasija(2), Meleća(2), Ljiljana(1), Sadija(1), Angela(1), Dinko(1), Henna(1), Rasim(1), Stana(1), Kanita(0), Kenita(0), Mihana(0), Mihaela(0), Mihaila(0), Bibi(0), Mario(0), Milijana(0), Esed(0), Eseta(0), Eset(0), Natalia(0), Đenadije(0), Đenadija(0), Đeno(0), Đena(0), Nisan(0), Nisana(0), Danyo(0), Danya(0) i Rejana(0).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.