Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni prijedlog za ime je:
Samanta
Samanta je žensko ime grčkog porjekla. Nastalo od staroherbrejskog šamuel što znači od Boga uslišan. Nastalo do imena Samuilo. Drugi oblik ovog imena je Samantha.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 5162. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 2955. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Lara(517), Ismeta(19), Ines(17), Adaleta(14), Mubera(12), Branka(9), Edina(6), Hasnija(6), Marija(5), Elmina(3), Gordana(3), Azerina(3), Mirsada(3), Karla(2), Nataša(2), Ramiza(2), Emira(2), Eni(2), Merhunisa(2), Munevera(2), Nermina(2), Sanela(2), Zula(2), Jasmina(1), Sabina(1), Mirela(1), Adila(1), Dragana(1), Ruzmira(1), Selma(1), Naida(1), Snježana(1), Ajša(1), Sadija(1), Emily(1), Adijana(1), Asije(1), Azijada(1), Belma(1) i Darinka(1).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.