Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni prijedlog za ime je:
Nevenka
Ime Nevenka je ženski oblik imena Nevenko. Ime je izvedeno od imena Nevena te ima i isto porijeklo od izvedenice glagola venuti, tj ona koja ne vene - vječno mlada. Prema nekim teorijama ime potiče od cvijeta neven.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 4971. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 390. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Senada(16), Atina(14), Katarina(10), Mersida(7), Mirnesa(7), Medina(6), Adisa(4), Azra(2), Sadija(2), Hasija(2), Meleća(2), Ljiljana(1), Angela(1), Henna(1), Stana(1), Kanita(0), Kenita(0), Mihana(0), Mihaela(0), Mihaila(0), Bibi(0), Milijana(0), Eseta(0), Natalia(0), Đenadija(0), Đena(0), Nisana(0), Danya(0), Rejana(0), Reyana(0), Emanuela(0), Natalija(0), Sonja(0), Saša(0), Rejla(0), Nani(0), Lama(0), Asifa(0), Asefa(0) i Erdema(0).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.