Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni prijedlog za ime je:
Miljana
Miljana je žensko ime domaćeg porijekla. Ime je nastalo od pridjeva mila, miljena. Ostali oblici ovog ovog imena su Milica, Milka, Miloš, Milutin, Mila, Milana, Milanija, Milanko, Milanče, Mile, Milen, Milenka, Milenko, Milentije, Mileta, Milika, Milinko, Milkan, Milkica, Milo, Miloica, Miloje, Milojica, Milojka, Milojko, Milonja, Milun, Miluna, Milunka, Miluinka, Milutinka, Milča, Milša, Milja, Miljan, Milan, Miljenko, Miljko, Miljojka i Minja.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 5124. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 2005. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Erma(12), Helena(7), Ljiljana(7), Jelica(7), Tamina(6), Dejana(5), Dženana(5), Edina(4), Nizama(4), Hasija(3), Mercedes(3), Refija(3), Slavica(3), Amina(2), Amila(2), Budimka(2), Nijaza(2), Raza(2), Zineta(2), Eleni(1), Rafaela(1), Suzana(1), Adna(1), Amber(1), Aneta(1), Arian(1), Dragomirka(1), Leana(1), Mirnesa(1), Olivera(1), Sandi(1), Vanesa(1), Maja(0), Šebnem(0), Zamfira(0), Zanfila(0), Emma(0), Ema(0), Lucija(0) i Sevda(0).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.