Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni prijedlog za ime je:
Bojana
Ime Bojana je ženski oblik imena Bojan. Postoji više teorija da o nastanku i porijeklu imena. Prema jednom od njih, vodi poreklo od staroslovenske osnove bojevati i da označava borca, odnosno ratnika. Potpuno suprotno ovome je mišljenje da je ovo ime izvedeno od osnove bojati se, odnosno da označava onog koji se boji. Drugi obik ovog imena je Bojanka.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 5059. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 1213. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Inaja(7), Elma(6), Gordana(6), Lala(6), Ajnur(5), Farah(5), Senada(5), Elmina(4), Aska(4), Hadisa(4), Dalal(3), Elmedina(3), Rea(2), Zlatica(2), Branislava(1), Asmira(1), Fata(1), Hannah(1), Krunija(1), Naila(1), Ševala(1), Soraja(1), Vahida(1), Gospojinka(0), Gospojina(0), Gospe(0), Gospava(0), Gospa(0), Gospova(0), Senjur(0), Michelle(0), Michele(0), Sedita(0), Surejja(0), Suraja(0), Sureja(0), Sureya(0), Fila(0), Demet(0) i Avarela(0).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.