Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni prijedlog za ime je:
Erna
Erna je žensko ime njemačkog porijekla. Nastalo je od ernust sa značenjem ozbiljna, odlučna, ustrajna. Muški oblik ovog imena je Ern. Drugi oblici su Ernesta, Ernestina.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 5000. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 766. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Hajrija(17), Zirafeta(15), Elmedina(13), Naja(9), Sadbera(9), Gana(8), Adisa(7), Advija(7), Eni(7), Mia(6), Nervisa(6), Amani(5), Jadranka(5), Nihada(5), Ajša(4), Nuran(4), Sajma(4), Sanida(4), Teuta(4), Adnana(3), Azra(3), Emina(3), Envera(3), Vahida(3), Lidija(2), Alije(2), Samina(2), Laura(1), Alejna(1), Mirela(1), Teodora(1), Danijela(1), Dijana(1), Ajlina(1), Amila(1), Arijana(1), Biserka(1), Duška(1), Irmela(1) i Izeta(1).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.