Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 3562. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 176626. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Amra(85), Danijela(22), Emina(22), Lamija(19), Ena(17), Sara(17), Amina(16), Ivana(15), Edina(15), Meliha(14), Jelena(14), Dušica(13), Nataša(12), Gordana(12), Ahmedina(12), Elmina(12), Anisa(12), Anastasia(10), Snježana(10), Maša(10), Ajša(10), Juliana(10), Ajla(9), Helena(9), Atija(9), Alma(9), Azra(9), Sofija(8), Alejna(8), Nejra(8), Vanja(8), Sanela(8), Anika(8), Petra(8), Mihneta(8), Zara(8), Tanja(7), Lana(7), Tamara(7) i Zerina(7).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.