Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 4146. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 190969. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Azra(18), Najla(17), Lejla(10), Danijela(10), Ljiljana(9), Jana(8), Lemana(6), Elma(6), Lamija(5), Sara(5), Erna(4), Suzana(4), Ajlin(4), Elizabeta(4), Nihada(4), Maša(4), Indira(4), Slavica(4), Violetta(4), Ivona(4), Svetlana(3), Edita(3), Ajla(3), Jelena(3), Aurora(3), Alma(3), Alina(3), Aida(3), Ena(3), Sajra(3), Nataša(3), Irena(3), Mirela(3), Meliha(3), Snežana(3), Dušica(3), Hana(3), Zarina(3), Adijan(2) i Marta(2).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.