Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 4867. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 194441. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Olgica(32), Valentina(6), Nela(5), Senada(4), Mirnesa(4), Lejna(4), Anesa(3), Medina(3), Sanida(3), Tajra(3), Dalal(3), Marija(3), Donata(2), Masal(2), Ratka(2), Mejrema(2), Kiara(2), Nives(2), Antonela(2), Zara(2), Debora(2), Mira(2), Đina(2), Indira(2), Kataleja(2), Nikol(2), Mersija(2), Leana(2), Ljiljana(2), Adla(2), Amber(2), Asli(2), Ajsela(2), Zdenka(2), Amelie(2), Zefira(2), Emelin(2), Ramiza(2), Marijana(2) i Djina(2).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.