Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 4764. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 194004. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Belmina(3), Sadija(1), Amina(1), Snježana(1), Danijela(1), Rafaela(1), Dalia(1), Aglaja(1), Naja(1), Blaženka(1), Sanja(1), Silvana(1), Armina(1), Elida(1), Tamina(1), Oksana(1), Ika(1), Alisa(1), Inaya(1), Tana(1), Maida(1), Tifa(1), Adijan(1), Marijana(1), Magda(1), Ensara(1), Zarja(1), Suana(1), Amalia(1), Stela(1), Zinka(1), Adna(1), Melita(1), Esma(1), Džejla(1), Ejla(1), Ema(1), Solumija(1), Selvija(1) i Tija(1).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.