Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 4046. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 189547. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Atina(14), Subhija(6), Mejrema(5), Nataša(5), Dušica(5), Alma(4), Benita(4), Ratka(3), Mirjana(3), Maja(3), Radmila(3), Valentina(3), Ljiljana(3), Amina(3), Ena(3), Senija(3), Merisa(3), Irna(3), Dajana(2), Aldina(2), Talija(2), Vesna(2), Olivera(2), Mirka(2), Amra(2), Nora(2), Nea(2), Dženita(2), Kalina(2), Slavica(2), Lamija(2), Sara(2), Rea(2), Ella(2), Aida(2), Nedžma(2), Tanja(2), Rejjan(2), Zina(2) i Samra(2).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.