Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 4901. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 194749. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Nalda(32), Mersada(19), Lejla(16), Anamarija(7), Zinaida(7), Evica(6), Zara(5), Magdalena(4), Anđa(3), Refadija(3), Samila(3), Temira(3), Mirela(2), Kristina(2), Camka(2), Dragana(2), Leontina(2), Nevena(2), Ramajana(2), Rešida(2), Žaklina(2), Merima(1), Sarah(1), Arnela(1), Dimitra(1), Filomena(1), Finka(1), Hajra(1), Ilira(1), Ingrid(1), Lucija(1), Samka(1), Tatjana(1), Valeria(1), Đina(1), Sanja(0), Selma(0), Maja(0), Nikolina(0) i Sara(0).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.