Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 3607. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 178899. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Ena(14), Ajla(13), Slavica(13), Ivana(12), Mirela(11), Hajrija(10), Katarina(10), Magdalena(10), Amina(8), Emina(8), Valentina(8), Dalila(8), Dilara(8), Zuhra(8), Ljiljana(8), Alejna(7), Marija(7), Azra(7), Elma(7), Elvira(7), Arnela(7), Ismeta(7), Esmeralda(7), Lamija(6), Laura(6), Sara(6), Anica(6), Amira(6), Jasmina(6), Nada(6), Svetlana(6), Nataša(5), Melina(5), Enisa(5), Kristina(5), Dea(5), Tanja(5), Nikolina(5), Anastasia(5) i Aldina(5).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.