Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 3860. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 181522. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Mara(57), Amina(23), Mirjana(22), Ajlin(17), Selma(13), Sabina(13), Asja(12), Emina(12), Gordana(11), Aziza(11), Elvira(10), Željka(10), Anika(9), Sanela(9), Julka(9), Senada(8), Anja(8), Tatjana(8), Lucija(8), Nikolija(7), Lana(7), Melina(7), Nadja(6), Valentina(6), Lamija(6), Nurija(6), Dalila(6), Viktorija(5), Danijela(5), Elena(5), Mirela(5), Hana(5), Fatima(5), Esma(5), Sara(5), Iman(5), Elma(5), Kristina(5), Sabrina(5) i Ema(5).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.