Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 3932. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 187117. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Tayra(15), Alis(7), Sara(5), Azra(4), Elma(4), Ljiljana(4), Nataša(4), Zerina(4), Vesna(4), Asja(4), Amina(4), Tajra(4), Tena(4), Ivana(4), Anida(3), Irma(3), Nejra(3), Tea(3), Alina(3), Lea(3), Klara(3), Ana(3), Nadža(3), Lala(3), Mihaela(2), Vera(2), Lidija(2), Nejla(2), Arnela(2), Džana(2), Hanna(2), Adila(2), Selma(2), Aida(2), Veronika(2), Manuela(2), Katja(2), Adna(2), Darija(2) i Bojana(2).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.