Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 4419. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 192962. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Fatima(11), Ajna(8), Nejla(5), Amila(3), Tijana(3), Adisa(3), Tena(3), Darijana(3), Dalia(3), Patricia(3), Alina(2), Adna(2), Tanija(2), Tajra(2), Minela(2), Ines(2), Anesa(2), Alara(2), Alejna(2), Šejla(2), Nejra(2), Layla(2), Sara(2), Samanta(2), Leticia(2), Aldijana(2), Vesna(2), Daliborka(2), Mila(2), Merima(2), Nikolija(2), Ernesa(1), Michaela(1), Enola(1), Nastasja(1), Mirnesa(1), Eleonora(1), Ševa(1), Ajnur(1) i Elhana(1).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.