Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 4901. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 194550. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Amara(34), Ivka(9), Adisa(6), Merhunisa(6), Vildana(4), Irena(4), Arta(3), Samka(2), Anamarija(1), Indira(1), Amina(1), Emelin(1), Jozefina(1), Saliha(1), Vidosava(1), Jelena(0), Emanuela(0), Emily(0), Esma(0), Ena(0), Džehva(0), Branislava(0), Emina(0), Jasmina(0), Lejla(0), Lela(0), Dženi(0), Dijana(0), Danijela(0), Dora(0), Donna(0), Branka(0), Blanka(0), Barbara(0), Sanja(0), Admira(0), Ankica(0), Anita(0), Anđela(0) i Antonija(0).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.