Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 4047. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 190154. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Lada(25), Merima(10), Tatjana(6), Nela(5), Valerie(5), Alina(4), Snežana(4), Ružica(4), Aleksandra(4), Smiljana(3), Itana(3), Ariana(3), Arijana(3), Anabela(3), Džana(3), Ena(2), Katja(2), Aria(2), Bjanka(2), Mihaela(2), Uma(2), Elena(2), Talija(2), Slavka(2), Jovana(2), Nora(2), Vlasta(2), Edvina(2), Milijana(2), Jelena(2), Naomi(2), Dea(2), Nedžma(2), Lenka(2), Ilma(2), Ejla(2), Monika(2), Tia(2), Adna(2) i Simona(2).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.