Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 3930. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 183858. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Brigita(6), Irena(6), Alma(4), Ajna(4), Amina(4), Azra(4), Adisa(3), Ajla(3), Enisa(3), Emina(3), Ivana(3), Ferida(3), Manuela(3), Nejla(3), Merima(3), Emili(3), Alina(3), Ajlin(2), Aida(2), Ajša(2), Almira(2), Miona(2), Ana(2), Ilda(2), Melani(2), Dženana(2), Maša(2), Sara(2), Erna(2), Mirzeta(2), Dalila(2), Adla(2), Helena(2), Larisa(2), Leonarda(2), Sofija(2), Lamija(2), Lara(2), Esma(2) i Irma(2).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.