Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 3932. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 187817. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Emina(12), Ana(9), Talija(9), Tatjana(5), Tea(4), Alina(4), Ajna(4), Nikolija(3), Jasna(3), Jovanka(3), Hana(3), Zara(3), Irena(3), Tia(3), Alija(3), Ajla(3), Aldijana(3), Svetlana(3), Snežana(3), Petra(3), Zana(3), Lejna(3), Jelena(3), Edita(3), Bojana(3), Leonora(3), Nika(3), Ljubica(3), Ljiljana(3), Amra(3), Dajra(3), Vanesa(2), Enisa(2), Jana(2), Ilma(2), Senada(2), Senija(2), Martina(2), Ika(2) i Dorotea(2).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.