Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 3932. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 188283. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Dinka(41), Belkisa(19), Nataša(12), Lara(11), Ajda(9), Milada(8), Enisa(5), Merdžana(5), Maša(4), Svetlana(4), Martina(3), Stefani(3), Staša(3), Ajla(3), Uma(3), Anika(3), Neva(3), Nora(3), Lucija(3), Berina(3), Marina(3), Tamara(3), Alina(3), Sejma(2), Erna(2), Vildana(2), Biljana(2), Iman(2), Josipa(2), Lidija(2), Senida(2), Silvija(2), Nera(2), Zara(2), Ina(2), Aldijana(2), Farah(2), Kalina(2), Indira(2) i Nikolija(2).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.