Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 4031. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 201846. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Nataša(1265), Dženana(974), Dženita(674), Šejla(565), Anđela(531), Saša(528), Ajša(466), Snežana(454), Snježana(353), Maša(338), Džana(319), Željka(307), Dušica(293), Slađana(242), Nedžla(231), Džejla(231), Džejna(201), Ružica(199), Aiša(190), Šemsa(189), Staša(184), Džemila(157), Željana(147), Dženeta(145), Šeherzada(142), Đurđa(117), Dževada(114), Anđelka(109), Džejlana(104), Žaklina(104), Nađa(100), Dušanka(97), Hatidža(89), Blaženka(87), Đurđina(86), Đurđica(86), Anđelija(85), Sunčica(75), Božana(70) i Čarna(70).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.