Ženska imena
Knjiga imena

Pogledajte najljepša ženska imena po Vašim glasovima. Glasajte za najljepše žensko ime.

Trenutni broj upisanih ženskih imena u knjizi imena je 4510. Takođe broj zabilježenih Vaših glasova je 193293. Stranice se svakim danom dopisuju.

40 najljepših ženskih imena sa najviše Vaših glasova u proteklih 30 dana su (u zagradi se nalazi broj glasova):
Edina(5), Irena(4), Arabela(4), Maša(3), Adi(3), Silvana(3), Nadina(2), Amela(2), Borka(2), Nera(2), Elizabeta(2), Dilajla(2), Dajla(2), Eni(2), Azra(2), Jelena(2), Snežana(2), Elza(2), Tamara(2), Sanem(2), Nedžada(1), Vjekoslava(1), Dajna(1), Silvija(1), Nejra(1), Jasna(1), Hida(1), Adla(1), Zarina(1), Alis(1), Alisa(1), Nadica(1), Đulsuma(1), Zirajeta(1), Iza(1), Umihana(1), Nirha(1), Adina(1), Biljana(1) i Ela(1).

Pozicije najljepših imena možete vidjeti u protekla 24 sata, 2 dana, 7 dana, 30 dana, 365 dana kao i za cijeli period.